Məhsul xidmətlərinə & baxmaq

Valyutanı seç:


DEDI PLAN 1
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR

AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz


8 GB DDR3 RAM

2 x 250 GB SATA HDD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$90.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
$270.00USD Rüblük + $49.00USD quraşdırma haqqı
$540.00USD Yarım illik + $49.00USD quraşdırma haqqı
$1080.00USD İllik
DEDI PLAN 10
Dual AMD Opteron 4332 HE 3.0 GHZ Hex Core (12 cores)8 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5520 2.26 GHZ Quad Core (8 cores)8 MB Cache

32 GB DDR3 RAM

1 x 240 SSD and 2 x 2 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$145.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 11
Dual AMD Opteron 4332 HE 3.0 GHZ Hex Core (12 cores)8 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5520 2.26 GHZ Quad Core (8 cores)8 MB Cache

32 GB DDR3 RAM

1 x 240 SSD and 2 x 3 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$155.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 12
Dual Intel Xeon X5650 2.66 GHZ Hex Core (12 cores)/12 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5639 2.13 GHZ Hex Core (12 cores)/12 MB Cache

32 GB DDR3 RAM

1 x 240 SSD and 2 x 1 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$165.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 13
Dual AMD Opteron 4332 HE 3.0 GHZ Hex Core (12 cores)8 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5520 2.26 GHZ Quad Core (8 cores)8 MB Cache

32 GB DDR3 RAM

1 x 240 SSD and 2 x 1 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$175.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI Plan 2
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

8 GB DDR3 RAM

1 x 120 GB SSD HD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$100.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI Plan 3
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

32 GB DDR3 RAM

2 x 1 TB SATA HDD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$145.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI Plan 4
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

24 GB DDR3 RAM

2 x 2 TB SATA HDD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$155.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI Plan 5
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

24 GB DDR3 RAM

2 x 3 TB SATA HDD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$140.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI Plan 6
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

24 GB DDR3 RAM

2 x 600 GB Velociraptor 10K RPM HD

15 TB/100MB Port Bandwidth

$150.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 7
Intel Xeon L5520, Dual Quad, 2.26 GHz OR AMD Opteron 4332, Dual Hex, 3.0 GHz

24 GB DDR3 RAM

2 x 300 GB SAS 15K RPM LSI Raid Card Included

15 TB/100MB Port Bandwidth

$150.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 8
Dual AMD Opteron 4332 HE 3.0 GHZ Hex Core (12 cores)8 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5520 2.26 GHZ Quad Core (8 cores)8 MB Cache

16 GB DDR3 RAM

1 x 120 SSD and 2 x 1 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$120.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı
DEDI PLAN 9
Dual AMD Opteron 4332 HE 3.0 GHZ Hex Core (12 cores)8 MB Cache OR Dual Intel Xeon L5520 2.26 GHZ Quad Core (8 cores)8 MB Cache

32 GB DDR3 RAM

1 x 240 SSD and 2 x 1 TB SATA

20 TB/ 1 Gigabit Port Bandwidth

$135.00USD monthly + $49.00USD quraşdırma haqqı